hgs  eokul   lgs   kyk  
  01.03.2024  

Belgelerde, tacire ilişkin bilgilerin gösterilmesi zorunlu olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, ‘perakende satış fişi’, ‘gider pusulası’ gibi belgelerde tacire ilişkin bilgilerin gösterilmesi zorunluluğunun başlayacağını bildirdi.

Bakan Hayati Yazıcı, konuyla ilgili yazılı değerlendirmesinde, "6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun (YTTK), 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde; tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin ve tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterileceği hüküm altına alınmıştır.” dedi.“MERSİS NUMARASI TİCARET SİCİL NUMARASI YERİNE GEÇECEK”Öte yandan, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 19.maddesinin üçüncü fıkrasında; MERSİS’i kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine geçeceğinin belirtildiğine dikkat çeken Yazıcı, dolayısıyla, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirlerin, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenlerin de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerini vurguladı.Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, sadece bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi oluşturma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.TİCARİ MEKTUPLARTicari mektupların, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalar olduğunu hatırlatan Bakan Hayati Yazıcı, şöyle devam etti: “Dolayısıyla tacirin bir ticari işe yönelik olarak düzenlediği tüm yazılarında maddede belirtilen bilgileri göstermesi zorunludur. Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerin belirlenmesinde esas alınacak ölçüt, belgenin tacirler tarafından düzenlenmesi ve bu belgenin tacirlerin ticari defterlerine yaptıkları kayıtların dayanağını oluşturmasıdır. Anılan ölçütten hareketle bu tür belgelere, tacirler tarafından düzenlenen faturalar, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzları örnek olarak gösterilebilecektir. Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde ise bunlar hakkında YTTK’nın 51’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen idari para cezası (2014 yılı için 2.240 TL) uygulanacaktır.”PARA CEZALARINA KARŞI UYARDITacirlerin idari para cezasıyla karşılaşmamaları bakımından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında düzenleyecekleri madde kapsamındaki belgelerde yine madde kapsamındaki bilgilere yer vermelerinin önem taşıdığını vurgulayan Yazıcı, “Bu çerçevede, tacirlerimizin 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri bastırırken bu belgelerde, ticaret unvanının, MERSİS numarasının (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili numarasının) ve ticari işletmenin merkezinin (bağımsız denetime tabi tacirler bu bilgilere ek olarak internet sitesi adresi) gösterilmesine dikkat etmeleri, 1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması) sağlamaları, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları gerekmektedir. “ bilgilerini aktardı. CİHAN

Konular