hgs  eokul   lgs   kyk  
  01.03.2024  

Kayıtlı elektronik posta, elektronik ortama tanışıyor

Kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabında, gerçek kişilerin KEP hesabı adresi, kimlik numarası, adı ve soyadı, hesap sahibinin hizmet alma şekli, unvanı, imza doğrulama verisi ve iletişim bilgileri, tüzel kişiler için ise KEP Hesabı Adresi, MERSİS no, tüzel kişinin tam adı, ana faaliyet alanı, iletişim bilgileri, işlem yetkilisinin/yetkililerinin adı, soyadı ve unvanı ile ilgili bilgiler yer alacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, kayıtlı elektronik posta hesabı adreslerinin yapısına ve kayıtlı elektronik posta rehberinin oluşturulmasına, güncellenmesine, işletilmesine ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan tebliğ, kayıtlı elektronik posta sistemini kuran ve işleten kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları ile bu sistemden hizmet alan tarafları kapsayacak.

KEP hesabında, gerçek kişilerin, KEP hesabı adresi, kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin yazılması zorunlu olurken, hesap sahibinin hizmet alma şekli, unvanı, adresi, imza doğrulama verisi, telefon numarasının yazılması isteğe bağlı olacak. Tüzel kişiler için ise KEP Hesabı Adresi, MERSİS no, tüzel kişinin tam adı, ana faaliyet alanı, merkezinin bulunduğu il, adres bilgilerinin yazılması zorunlu, işlem yetkilisinin/yetkililerinin adı ve soyadı, işlem yetkilisinin/yetkililerinin unvanının yazılması isteğe bağlı olacak.

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS), gerçek kişinin rehber kaydına, hesap sahibinin onayını alarak, tüzel kişinin ise rehber kaydına, tüzel kişinin onayını almaksızın KEP rehberinde yer verecek. Her KEP hesabı için sadece bir tane rehber kaydı oluşturulacak. KEP rehberine ilişkin tüm bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlanarak ilgili mevzuat ile belirlenen süre boyunca saklanacak. KEP rehberine yetkisiz erişimler engellenecek.

-Kayıtlı elektronik posta rehberinin kullanılması-

Göndericiler, KEP rehberini, sadece hizmet aldığı KEPHS vasıtasıyla sorgulayabilecek. KEPHS, göndericiden gelen sorgu talebini derhal alarak, kendi KEP rehberinde sorgulama, diğer KEPHS'lerin rehberine iletme, sorgu sonucunu alma ve tüm sorgu sonuçlarını birleştirerek anlaşılabilir bir şekilde hesap sahibine sunma işlemlerini gerçekleştirecek.

KEPHS, kendisine diğer KEPHS tarafından bildirilen KEP hesabı adresi alanına ilişkin sorgu sonucunu ilgili göndericiye ilettikten sonra kendi sistemlerinden silecek. KEPHS, kendisine gelen KEP rehber sorgusuna ilişkin sadece KEP hesabı adresi alanını sorgu sonucu olarak bildirecek.

Hesap sahibi, rehber kaydında meydana gelen değişikliklerin bildirileceği KEPHS, rehber kaydında meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak KEP rehberini derhal güncelleyecek.

Rehber kaydının silinmesini isteyen gerçek kişiler, bu taleplerini KEPHS'ye iletecek ve talebin gereği yerine getirilecek. Tüzel kişiler, rehber kaydının silinmesi talebinde bulunamayacak. Gerçek ve tüzel kişilere ait kapanan KEP hesabına ilişkin rehber kaydı KEPHS tarafından derhal silinecek.

KEP hesabı adresleri ''kullanıcı-tarafı@alan-adı-tarafı'' formatında belirlenecek. KEP hesabı adreslerindeki tüm alfabetik karakterler küçük olarak kullanılacak. KEP hesabı adresinin ''kullanıcı-tarafı'' gerçek kişiler için, ''adı.soyadı.sayı'' formatında oluşturulacak. Tüzel kişiler için ''MERSİS No'', ''MERSİS No.X'' formatlarından biri ile oluşturulacak. ''X'' alfa nümerik olacak şekilde isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenecek.

KEP hesabı adresinin ''alan-adı-tarafı'', gerçek kişiler için ''hsY.kep.tr'' formatında, tüzel kişiler için ise ''hsY.kep.tr'', ''TüzelKişiAdı.hsY.kep.tr'' formatlarından biri ile oluşturulacak.

''TüzelKişiAdı'' alanı, tüzel kişinin MERSİS'de kayıtlı bilgileri ile uyumlu olmak şartıyla açık şekilde ya da kısaltma yapılarak belirlenecek.

Konular