hgs  eokul   lgs   kyk  
  01.03.2024  

MERSİS işliyor

ETSO Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde şirket kuruluş işlemleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden alınmaya başlandı...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde 28 Kasım 2012 tarihinden itibaren yer alan Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde şirket kuruluş işlemleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden alınmaya başlandı.
ETSO bünyesinde faaliyet gösteren Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü, Kasım 2012'de dahil olduğu Merkezi Sicil Kayıt Sistemi MERSİS sayesinde şirketlerin de kuruluşları başlatıldı. 234 Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden sisteme dahil olan 210 müdürlük arasında Edirne Ticaret Sicili Müdürlüğü de yer alıyor.
Edirne Ticaret Sicili Müdürü İsmail Eser, MERSİS sistemine dahil olan müdürlükler ara-cılığıyla elektronik ortamda şirketlerin kuruluşlarının ger-çekleştirildiğini anımsattı. 2014 yılında tüm Ticaret Sicili Mü-dürlükleri’nin bu sistem üze-rinden işlem yapacağını kay-deden Eser, sistemden verilen belgelerin de güvenli elektronik imzalı şekilde verildiğini (ıslak imza atılmamakta)belirtti. MERSİS sistemine ilişkin Eser ayrıca şunları söyledi:
“Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), 19 Nisan 2010 tarihi itibariyle Mersin TSM’da hizmete alınmıştı. Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecek. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilmekte. Türkiye'de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu 'Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS)', adres bilgilerinin tutulduğu 'Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)', Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu 'Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)' ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu 'Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)'.
Bilindiği gibi 28 Kasım 2012 tarihinden itibaren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yer alan Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde şirket kuruluş işlemleri MERSİS üzerinden alınmaya başlandı. Sistemde öncelikle; ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan; sermaye şirketleri, kooperatifler, şahıs işletmeleri, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıf işletmeleri kayıtları elektronik ortamda merkezi bir ticaret sicili kayıt sisteminde tutulmaktadır.
MERSİS ÜZERİNDEKİ İŞ AKIŞI:
MERSİS üzerinde mevcut işlem süreçlerini tamamlayarak (kurucuların kimlik bilgileri, adres bilgileri elektronik ortamda ilgili veri tabanlarından alınmaktadır.) ana sözleşmeyi veya tadil metnini oluşturduktan sonra, ana sözleşme veya tadil metni elektronik ortamda onaylanmak üzere notere ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmektedir. Noterin ana sözleşme veya tadil onayı online olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne iletilmekte. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün incelemesi sonrası onay ile birlikte tescil ve ilan işlemi yapılmaktadır.”

Konular