hgs  eokul   lgs   kyk  
  01.03.2024  

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile sokakta ortak arama devri kapanıyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, yeni Türk Ticaret Kanunu sayesinde tek kişi ile Anonim Şirket ya da Limited Şirket kurulabileceğini belirterek, "Artık dışarıdan, hatta sokaktan küçük bir pay karşılığında ortak arama dönemi son buluyor." dedi. Ergün, kanun ile firmaların bağımsız bir organ tarafından denetlenmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, TÜSİAD'ın organize ettiği, 'Yeni Türk Ticaret Kanunu: Sorumluluklarınızı Biliyor Musunuz?' konulu seminere katıldı. Seminerde söz alan Ergün, kanunun önemi ve yararlarına değindi.

Türk Ticaret Kanunu'nun ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağına işaret eden Nihat Ergün, kanunun yürürlüğe girip iyi uygulanması adına tali mevzuatın önemli olduğunu kaydederken, "Bunun için Prof. Dr. Ünal Tekinalp ve komisyon üyesi öğretim üyeleri başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de katılımıyla 20 komisyon oluşturduk. Şubat 2008'de yani kanunun yürürlüğe girmesinden çok önce başlattığımız faaliyetlere taassuba mahal vermeden, mutabakata açık bir biçimde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getirilerine de işaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanı, firmaların şefaflığına önem verip, gerekeni yapacaklarını anlattı.

Ticari sicilin elektronik ortamda kayıt altına alınacağını ifade eden Nihat Ergün, böylece zaman kaybının önüne geçileceğine vurgu yaptı. MERSİS'in bu sene itibari ile ülkeye yayılacağını, bütün illerde uygulanacağını bildirdi. Her firmaya ayrı bir kimlik numarası verileceğini duyurdu. Sistem sayesinde firmaların kurulumu ve isim ile marka yenileme faaileyetlerinin 5-6 dakikada yapılabileceğini aktardı.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun firmalara uluslararası ilkelere ve kurallara uygun defter tutma mecburiyetinin getirdiğinden söz eden Sanayi Bakanı Nihat Ergün, şirketlere sunulan kolaylıklar bağlamında şu açıklamalarda bulundu:

"Yenilenen Türk Ticaret Kanunu ile şirketlerin bölünme, birleşmeleri ayrı esaslara bağlanıyor. Şirketlerin tür değişimini kolay kılacak. Anonim Şirket Limited Şirket'e, Limited Şirket Kollektif Şirket olabilecek. Tek kişilik Anonim Şirketi ve Limited Şirketi kurulabilecek. Artık beş kişiyi tamamlayabilmek için dışarıdan, hatta sokaktan küçük bir pay karşılığında ortak arama dönemi son bulacak."

Kanun ile yönetim kurulunu daha kalifiye hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Ergün, bağımsız bir denetim organı oluşturmayı öngördüklerinin altını çizdi. "Artık muhasebe müdüründen, personel müdüründen hatta çaycıdan denetleme kurulu oluşturma devri sona erdi." diye konuştu. Şirketlere, bakanlık temsilcisi olmadan yönetim kurulu toplantısı yapma imkanı getirildiğini söyledi.

Nihat Ergün, halktan ülke dışında para toplayıp aldatanlara karşı da yaptırım getirildiğini kaydetti.

Şirketlerin bilişim dünyası ile irtibatlarının kurulacağını kaydeden Ergün, KOBİ'lerin sanal ortamda tanıtılacağını belirtti. Yönetim ve denetim kurulu toplantılarının sanal ortamdan yapılabileceğini açıkladı.

İlk toplantıyı Sapanca'da yapıp yol haritası oluşturacaklarını ifade eden Ergün, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe gireceği Temmuz 2012'den önce tali mevzuatı tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

BOYNER: KANUNUN UYGULANIŞININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de yeni Türk Ticaret Kanunu ile ekonomilerin yakın kılınmasının amaçlandığına, daha fazla yabancı sermaye çekilmesinin hedeflendiğine dikkat çekti.

Kanun ile şirketlerin şeffaf olacağını, yabancı firmalarla yarışabileceğini belirten Boyner, bürokratik sürecin sadeleştirilmesini, kayıt dışılıkla mücadelede sonuç verici mücadeleler başlatılmasını istedi. TÜSİAD Başkanı, "Kayıtsız ekonomi verimsiz yapısıyla küresel rekabette tutunamaz. KOBİ stratejisi bu anlamda ele alınmalı." tavsiyesinde bulundu.

Yasanın ele alınışını, uygulanışını izleyeceklerinin altını çizen Boyner, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili toplantıların devam edeceğini söyledi.

TBMM Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Başkanı Ünal Tekinalp ise "Kanun ile online genel kurullar, karar almaların önü açılacak." dedi. Şirketlerin çaycıların, yakın akrabaların, birikimi olmayanların denetiminden geçmeyeceğini dile getirdi.

Türk firmalarının rekabet gücünü artırmak istediklerini belirten Tekinalp, kanunun cezalandırıcı değil öğretici sağlayıcı olduğunu sözlerine ekledi.

(CİHAN)

Konular